ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για τη συντήρηση και βελτίωση της βατότητας του υφιστάμενου αγροτικού-δασικού οδικού δικτύου και τη συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για τη συντήρηση και βελτίωση της βατότητας του υφιστάμενου αγροτικού-δασικού οδικού δικτύου και τη συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών στο Δήμο Ζαχάρως και συγκεκριμένα στην πόλη της Ζαχάρως.

Οι εν λόγω εργασίες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο έργο όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις και σε άλλες τοπικές κοινότητες, θωρακίζουν ουσιαστικά την περιοχή μας.

Η δημοτική αρχή συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια την υλοποίηση έργων που επιλύουν προβλήματα και βελτιώνουν την καθημερινότητα των αγροτών και των δημοτών εν γένει.

Related Posts

1 of 72