ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 145.950,00€ της 1ης δόσης από τους ΚΑΠ έτους 2023 για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και πρόταση – εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση προϋπ/σμου οικ. έτους 2023 για την εγγραφή του.

2. Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία – ενίσχυση κωδικών.

3. Αλλαγή πηγή χρηματοδότησης για το έργο « Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου στην Φασκομηλιά Νέας Φιγαλείας».

4. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στην διεξαγωγή του Αγώνα Κυπέλλου Αναρρίχησης Βράχου στο Αναρριχητικό Πεδίο Καϊάφα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.038,55€ για την εργασία « Τακτικό SERVICE καινούργιου απορριμματοφόρου ΜΑΝ με αριθμό κυκλοφορίας KHH8744».

6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην εκδίκαση της υπόθεση (αίτηση ακυρώσεως Μπουλταδάκη) στις 19/05/2023 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

7. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για τον διαγωνισμό του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ».

8. Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2023.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑλεξανδρόπουλος Κων/νος

Related Posts

1 of 26